Διαπίστευση κατά ISO 17025:2005 για την Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών (ΕΜΘΤΜ) του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ

Ανακοινώνεται ότι η Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ (ΕΜΘΤΜ-ΑΠΘ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μηνά Αρσενάκη, διαπιστεύθηκε κατά ISO 17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με επίσημο πεδίο εφαρμογής διαπίστευσης: «Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός θαλασσίων τοξικών ή/και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών» (Αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης 866).